Ons privacybeleid

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens

Volgende identificatiegegevens verzamelen we van jou, na je registratie:

 • Voornaam en Naam

 • E-mail adres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

Beoordelingen

Alle beoordelingen die je geplaatst hebt op de website. Deze zijn gekoppeld aan de geregistreerde gebruiker.

Zoekresultaten

Alle zoektermen die worden ingegeven in de twee zoekvelden bovenaan de website. Deze worden anoniem bijgehouden. Met andere woorden, wij houden niet bij wie wat heeft opgezocht.

Verzonden formulieren

'Foutje gevonden' formulier

De inzending van dit formulier wordt naar de eigenaars van de website gestuurd.

Volgende gegevens verzamelen we van de inzendingen van dit formulier:

 • Vooraam en Naam

 • E-mail adres

 • De aanvulling/correcties

 • Ja/Nee optie of de inzendeling zaakvoerder is van de horekazaak in kwestie.

'De patron aan het woord' formulier

De inzending van dit formulier wordt naar de eigenaars van de website gestuurd.

Volgende gegevens verzamelen we van de inzendingen van dit formulier:

 • Vooraam en Naam

 • E-mail adres

 • Titel

 • Persoonlijk bericht

'Contacteer deze zaak' formulier

De inzending van dit formulier wordt naar de eigenaar van de betreffende zaak gestuurd.

Wij verzamelen enkel de vraag. Naam, voornaam en e-mail worden niet verzameld.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Wij verzamelen gegevens:

Van jou rechtstreeks, wanneer je een opcafegaan account aanmaakt, of gebruik maakt van onze formulieren of zoekfunctionaliteit

Van sociaalnetwerksites, wanneer je ons daarvoor toestemming geeft en je persoonlijke instellingen van je profiel op de sociaalnetwerksite in kwestie dat toelaten.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

Interactie en feedback

We hebben je gegevens nodig om je te laten interageren met de website. Zo kan je bijvoorbeeld reacties op de horecazaken indienen.

Statistische doeleinden

We gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik en de algemene werking van onze diensten te analyseren en verbeteren. Door te weten welke zoektermen er voornamelijk gebruikt worden en welke vragen er naar de horeca uitbaters gestuurd worden, kunnen we bepaalde verbeteringen doorvoeren en evoluties of trends beter begrijpen. Deze statistische data anonimiseren we alvorens deze te verzamelen.

Marketing

Hoe kan ik mijn gegevens controleren?

We vinden het belangrijk dat je je persoonlijke gegevens op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten die je kan uitoefenen:

Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben.

Recht op rechtzetting

Je hebt het recht op rechtzetting van je gegevens. Het is mogelijk dat wij gegevens van jou hebben die niet meer correct zijn. Je kan je gegevens eenvoudig aanpassen of verbeteren via je opcafegaan account. Als het over gegevens gaat die niet met het opcafegaan account zijn verbonden, kan je ons via ons contactformulier vragen om foutieve informatie te verbeteren. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht op wissing

Je hebt het recht om je gegevens te wissen. Je kan vragen om je opcafegaan account en de gegevens die eraan verbonden zijn, te verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken.

We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via onze contactformulier stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen bij grondige redenen. Wij zijn niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om ons te vragen de gegevens die we hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan jou.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. We zijn voortdurend op zoek naar een betere dienstverlening. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken.

Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.

Hoe kan je ons contacteren?

Je kan ons contacteren via e-mail info@opcafegaan.be .

Verdere vragen of eventuele klachten

Heb je ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag in verband met privacy dan via ons contactformulier. Daar zullen wij je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Voor klachten met betrekking tot ons privacybeleid sturen wij je graag door naar ons contactformulier. Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit .